Mondatpárosító feladatok a birtokos névmások és a molto, poco, parecchio, alcuno használatának gyakorlására.

A tananyag ára 500 forint.

[wpecpp name=”Nyelvtan 11/nyelvtan_11″ price=”500″]